درباره ما

Group 1011@2x

درباره ی شرکت الکترونیک سپید افرا

شرکت الکترونيک سپيد افرا در سال 1386 در شهر تهران تأسيس گرديده .هدف از تأسيس اين شرکت انجام فعاليت هايی در زمينه طراحي ساخت و توليد منابع تغذيه سوئيچينگ جهت مصارف در تجهيزات نيروی مخابراتي و ساير صنايع مصرف کننده اين محصولات همچون شرکت برق ، شرکت نفت ، بانکها ،صنايع باتری سازی و صنايع نظامی و . . . .بوده است.

در ابتدا ی تأسيس، شرکت با حداقل سرمايه مالی، فعاليت خود را در ضمينه پشتيباني و تعميرات منابع تغذيه مربوط به شرکت های داخلی و خارجی از جمله شرکت منابع تغذيه الکترونيک PSP  (بعنوان نمايندگی خدمات پس از فروش شارژرهای سوئيچ مد ) و ساير شرکت های توليد کننده آغاز نمود.

0 +

تعداد پروژه ها

0 %

رضایت کارفرما

0 +

قراردادها

0 +

پروژهای درحال اجرا

Group 1011@2x

همکاران ما