نمایشگاه

حضور شرکت سپید افرا الکترونیک در چهارمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، امنیت و حراست صنعت نفت گاز و پتروشیمی ایران

حضور شرکت سپید افرا الکترونیک در چهارمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، امنیت و حراست صنعت نفت گاز و پتروشیمی ایران

چهارمین نمایشگاه تخصصی حراست، امنیت و فناوری اطلاعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در عسلویه از تاریخ 11 دی ماه 1401 الی 13 دی ماه 1401 در حال برگزاری می باشد . معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ...